Ajab Hai RASAM-E-ULFAT

ajab hai

“RASAM-E-ULFAT” ay

“FARAZ”

dil hamara hai magar
“IKHTIAR”
kisi aur ka hai…