dekh mander se apni

*. .Dekh mander se apni Masjid ko,

Sab jama’at ne hath ba’ndhen hain,

Jisne ZAINAB A.s k haath ba’ndhen thay,

Us k Qudrat ne hath ba’ndhen hain. .*