sandel larki0n se faraz

Chahey jitne bhi paren sandel larki0n se Faraz,

A mundey nai drdey,
Sh0r shraba kr dey.. :p ;->